Výsledky celoslovenskej súťaže Vedecký obrázkový vtip 2015

Aj tento rok sme sa zapojili do celoslovenskej súťaže VEDECKÝ OBRÁZKOVÝ VTIP, organizovanej Scholou Ludus, kde sme zaslali 4 vtipy našich žiakov. Týmto ďakujem všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili.

V tomto roku  žiaci našej školy obsadili následovné pozície:

3. miesto odbornej poroty získali so svojim vtipom:

Sabína Prosňáková a Nina Ivanová z triedy 9.B

3miesto2015 Ivanova

 

9. miesto odbornej pororty získala so svojim vtipom:

Ema Kraščeničová z triedy 9. B

9miesto2015 Krascenicova

GRATULUJEM.