Úvod

panakFyzika pre žiakov základnej školy môže byť veľmi zložitá. Je však iba na žiakovi, či si vyberie cestu kde to vzdá, alebo sa bude snažiť a naučí sa niečo nové.

Odporúčam žiakom a rodičom sledovať túto stránku, nakoľko na nej budem priebežne zverejňovať učivo, ktoré budeme preberať s jednotlivými triedami. V prípade, že sa učivo nenachádza v učebnici bude zverejnený dokument pri danom učive, ktorý si môžete stiahnuť a použiť ho ako študijný materiál.

RADOSŤ Z UVAŽOVANIA A Z CHÁPANIA JE NAJKRAJŠÍM DAROM PRÍRODY. (Albert Einstein)

Ak chcete odoberať e-maily o nových informáciách na stránke prihláste sa tu: