Vedecký obrázkový vtip 2015

Do súťaže sa možno zapojiť:
1. autorsky – zaslaním obrázkového vtipu, alebo vtipného komiksu priťažujúceho prírodné – fyzikálne, chemické, biologické procesy, závislosti, zákonitosti, ich technologické aplikácie, poznávacie postupy a pod., v tomto ročníku zvlášť na tému „EXPERIMENT – o vedeckých experimentoch a experimentovaní vo vede, vzdelávaní a v živote“  – odovzdať prosím do 21.9.2015
2. hlasovaním v laickom on-line hodnotení súťažných vtipov od 15. do 21.10.2015

Úplné znenie pravidiel súťaže nájdete v prílohe, alebo na www.scholaludus.sk. Prihlasovať budeme spoločne za našu školu. Teším sa na krásne diela 🙂 a dúfam, že sa umiestnime aspoň tak, ako v ročníku 2014.

Súťaž SCHOLA LUDUS: Vedecký obrázkový vtip je v tomto roku organizovaná v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti a je zaradená medzi podujatia organizátorov Týždňa vedy v SR – www.tyzdenvedy.sk

Prajeme Vám veľa zábavy pri poznávaní vedy.

 

OV-A4