Všetky príspevky Julia Janosikova

Z tvorby žiakov

VODA
Keď rosa zjaví sa zrána,
na tráve kvapky vody,
hlbiny čierne ani vrana,
škeria sa na nás z oceána.

More sĺz sme už vyronili,
pre vodu, základ života,
veď pitnej sme sa asi najviac nahľadali,
nie sú nej ani dve percentá.

Vodopády sĺz tečú
nám z tváre každý boží deň,
veď je pitná voda
pre niektorých iba sen. (Klára)

 

Voda je stavebný kameň života,
to musela byť ale robota.
Je vo všetkom, v oceánoch,
mrakoch, kvietkoch aj v moriach.
Z vody vznikne ranná rosa,
vtedy býva dobrá kosa.
Pozrite aký pekný hrad,
ide z neho vodopád.
Bez vody by sme nežili,
zmĺkli by všetky naše žily. (Max)

 

 

Blog o vzdelávaní

Milí kolegovia,

  • ak máte záujem dozvedieť sa niečo viac o tom, ako spoločnosť Microsoft spolupracuje s učiteľmi,
  • chcete sa zúčastniť na aktivitách, ktoré pripravujú,
  • inšpirovať sa učiteľmi, ktorí už s technológiami pracujú,
  • nájsť odpoveď na otázky pri používaní Office 365,
  • alebo len nájsť niečo nové v spojení s technológiami

kliknite na http://blog.vzdelavameprebuducnost.sk/  a nájdite čo hľadáte. Ak nenájdete tak kontaktujte skolstvo (at) microsoft.com .

Výsledky celoslovenskej súťaže Vedecký obrázkový vtip 2015

Aj tento rok sme sa zapojili do celoslovenskej súťaže VEDECKÝ OBRÁZKOVÝ VTIP, organizovanej Scholou Ludus, kde sme zaslali 4 vtipy našich žiakov. Týmto ďakujem všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili.

V tomto roku  žiaci našej školy obsadili následovné pozície:

3. miesto odbornej poroty získali so svojim vtipom:

Sabína Prosňáková a Nina Ivanová z triedy 9.B

3miesto2015 Ivanova

 

9. miesto odbornej pororty získala so svojim vtipom:

Ema Kraščeničová z triedy 9. B

9miesto2015 Krascenicova

GRATULUJEM.

Vedecký obrázkový vtip 2015

Do súťaže sa možno zapojiť:
1. autorsky – zaslaním obrázkového vtipu, alebo vtipného komiksu priťažujúceho prírodné – fyzikálne, chemické, biologické procesy, závislosti, zákonitosti, ich technologické aplikácie, poznávacie postupy a pod., v tomto ročníku zvlášť na tému „EXPERIMENT – o vedeckých experimentoch a experimentovaní vo vede, vzdelávaní a v živote“  – odovzdať prosím do 21.9.2015
2. hlasovaním v laickom on-line hodnotení súťažných vtipov od 15. do 21.10.2015

Úplné znenie pravidiel súťaže nájdete v prílohe, alebo na www.scholaludus.sk. Prihlasovať budeme spoločne za našu školu. Teším sa na krásne diela 🙂 a dúfam, že sa umiestnime aspoň tak, ako v ročníku 2014.

Súťaž SCHOLA LUDUS: Vedecký obrázkový vtip je v tomto roku organizovaná v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti a je zaradená medzi podujatia organizátorov Týždňa vedy v SR – www.tyzdenvedy.sk

Prajeme Vám veľa zábavy pri poznávaní vedy.

 

OV-A4