Archív kategorií: Pre učiteľov

Medzinárodné stretnutie pre učiteľov v CERNe

Milí učitelia,

v roku 2019 som sa zúčastnila programu, ktorý pripravuje CERN pre učiteľov. Je zameraný na fyziku, chémiu, informatiku, ale určite nie je problém ak sa prihlásite na tento program aj s iným zameraním. Z tejto aktivity si prinesiete nezabudnuteľné zážitky, nové priateľstvá, inofrmácie ale mnoho motivačných aktivít, ktoré môžete použiť pri príprave vašich hodín v škole.

Viac informácií

Súťaže v školskom roku 2017/2018

Milí kolegovia,

v školskom roku 2017/2018 sa uskutočňujú tieto súťaže, ktoré som našla:

1. Fyzikálna olympiáda: november – máj v kategóriách D,C,B,A. (viac informácií na www.iuventa.sk)

2. Čo vieš o hviezdach -súťaž pre zanietených astronómov, viac informácií.

3. Fyzikálny korešpodenčný seminár – súťaž pre fyzikálnych „samotárov“.

4. Vyhodnotenie súťaže Vesmír očami detí

5. Fyzikálny korešpondenčný seminár

6. Turnaj mladých fyzikov

 

Blog o vzdelávaní

Milí kolegovia,

  • ak máte záujem dozvedieť sa niečo viac o tom, ako spoločnosť Microsoft spolupracuje s učiteľmi,
  • chcete sa zúčastniť na aktivitách, ktoré pripravujú,
  • inšpirovať sa učiteľmi, ktorí už s technológiami pracujú,
  • nájsť odpoveď na otázky pri používaní Office 365,
  • alebo len nájsť niečo nové v spojení s technológiami

kliknite na http://blog.vzdelavameprebuducnost.sk/  a nájdite čo hľadáte. Ak nenájdete tak kontaktujte skolstvo (at) microsoft.com .

Seminár pre učiteľov

Rozvíjanie štatistickej gramotnosti
Katedra matematiky FPV UKF v Nitre v spolupráci s o. z. MITAL- Mathematics in Teaching and Learning Vás srdečne pozývajú na ďalší seminár pre učiteľov, ktorý sa uskutoční 29.9.2017 o 12.00h na katedre matematiky. Štatistická gramotnosť je spôsobilosť čítať a interpretovať štatistické údaje, používať základné štatistické pojmy a rozumieť ich významu, ale aj kriticky uvažovať pri narábaní s rôznymi zobrazeniami štatistických informácií umiestnených v rozličných kontextoch. A práve rozvíjanie uvedených kompetencií u žiakov základnej a strednej školy je obsahom seminára, ktorý bude pod vedením RNDr. Ľubomíra Rybanského,PhD., jedného z autorov Zbierky úloh zo štatistickej gramotnosti (NUCEM, 2013).
Tešíme sa na spoločné stretnutie.doc. PaedDr. Gabriela Pavlovičová, PhD.
vedúca KM FPV UKF v Nitre

 

 

Kompletné informácie