Vedecký obrázkový vtip 2015

Do súťaže sa možno zapojiť:
1. autorsky – zaslaním obrázkového vtipu, alebo vtipného komiksu priťažujúceho prírodné – fyzikálne, chemické, biologické procesy, závislosti, zákonitosti, ich technologické aplikácie, poznávacie postupy a pod., v tomto ročníku zvlášť na tému „EXPERIMENT – o vedeckých experimentoch a experimentovaní vo vede, vzdelávaní a v živote“  – odovzdať prosím do 21.9.2015
2. hlasovaním v laickom on-line hodnotení súťažných vtipov od 15. do 21.10.2015

Úplné znenie pravidiel súťaže nájdete v prílohe, alebo na www.scholaludus.sk. Prihlasovať budeme spoločne za našu školu. Teším sa na krásne diela 🙂 a dúfam, že sa umiestnime aspoň tak, ako v ročníku 2014.

Súťaž SCHOLA LUDUS: Vedecký obrázkový vtip je v tomto roku organizovaná v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti a je zaradená medzi podujatia organizátorov Týždňa vedy v SR – www.tyzdenvedy.sk

Prajeme Vám veľa zábavy pri poznávaní vedy.

 

OV-A4

Obrázkový vedecký vtip

Ďakujem všetkým žiakom, ktorí sa zapojili do súťaže Obrázkový vedecký vtip, ktoru pripravuje SCHOLA LUDUS. Z obrázkov sme vyberali 4, ktoré boli zaslané do súťaže. Všetky štyri sa v rámci súťaže umiestnili na popredných miestach v laickom hodnotení, teda hlasovaní on-line. Zároveň prvé dva obrázky nižšie uvedené získali aj rovnaké miesta teda 1. a 3. miesto v hodnotení odbornej poroty. Výhercom gratulujeme.

1. miesto
Ema Kraščeničová
Vek autora(ov): 13 rokov
ZŠ Záhorácka, Malacky
Počet bodov: 400

Archimedov zákon

Model Archimedovho zákona a vplyv na životné prostredie a šetrenie vody.

3. miesto
Natália Búzková
Vek autora(ov): 13 rokov
ZŠ Záhorácka, Malacky
Počet bodov: 312

Zber slnečnej energie
Model zberu slnečnej energie, predstavuje nový systém zberu slnečnej energie.

 

Nina Ivanová, Sabína Prosňáková
Vek autora(ov): 13, 13 rokov
ZŠ Záhorácka, Malacky
Počet bodov: 298

Ocko je pod tlakom
Pôsobením tlaku na uhlík vznikol diamant.

 

Nina Ivanová, Sabína Prosňáková
Vek autora(ov): 13, 13 rokov
ZŠ Záhorácka, Malacky
Počet bodov: 245

Elektrický obvod
Model ako pripraviť elektrický obvod bez použítia elektrického zdroja.