Archív kategorií: Exkurzie a projekty

Z tvorby žiakov

VODA
Keď rosa zjaví sa zrána,
na tráve kvapky vody,
hlbiny čierne ani vrana,
škeria sa na nás z oceána.

More sĺz sme už vyronili,
pre vodu, základ života,
veď pitnej sme sa asi najviac nahľadali,
nie sú nej ani dve percentá.

Vodopády sĺz tečú
nám z tváre každý boží deň,
veď je pitná voda
pre niektorých iba sen. (Klára)

 

Voda je stavebný kameň života,
to musela byť ale robota.
Je vo všetkom, v oceánoch,
mrakoch, kvietkoch aj v moriach.
Z vody vznikne ranná rosa,
vtedy býva dobrá kosa.
Pozrite aký pekný hrad,
ide z neho vodopád.
Bez vody by sme nežili,
zmĺkli by všetky naše žily. (Max)

 

 

Výsledky celoslovenskej súťaže Vedecký obrázkový vtip 2015

Aj tento rok sme sa zapojili do celoslovenskej súťaže VEDECKÝ OBRÁZKOVÝ VTIP, organizovanej Scholou Ludus, kde sme zaslali 4 vtipy našich žiakov. Týmto ďakujem všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili.

V tomto roku  žiaci našej školy obsadili následovné pozície:

3. miesto odbornej poroty získali so svojim vtipom:

Sabína Prosňáková a Nina Ivanová z triedy 9.B

3miesto2015 Ivanova

 

9. miesto odbornej pororty získala so svojim vtipom:

Ema Kraščeničová z triedy 9. B

9miesto2015 Krascenicova

GRATULUJEM.

Vedecký obrázkový vtip 2015

Do súťaže sa možno zapojiť:
1. autorsky – zaslaním obrázkového vtipu, alebo vtipného komiksu priťažujúceho prírodné – fyzikálne, chemické, biologické procesy, závislosti, zákonitosti, ich technologické aplikácie, poznávacie postupy a pod., v tomto ročníku zvlášť na tému „EXPERIMENT – o vedeckých experimentoch a experimentovaní vo vede, vzdelávaní a v živote“  – odovzdať prosím do 21.9.2015
2. hlasovaním v laickom on-line hodnotení súťažných vtipov od 15. do 21.10.2015

Úplné znenie pravidiel súťaže nájdete v prílohe, alebo na www.scholaludus.sk. Prihlasovať budeme spoločne za našu školu. Teším sa na krásne diela 🙂 a dúfam, že sa umiestnime aspoň tak, ako v ročníku 2014.

Súťaž SCHOLA LUDUS: Vedecký obrázkový vtip je v tomto roku organizovaná v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti a je zaradená medzi podujatia organizátorov Týždňa vedy v SR – www.tyzdenvedy.sk

Prajeme Vám veľa zábavy pri poznávaní vedy.

 

OV-A4