Zadanie projektu č. 1 pre 8. ročník

Projekt č. 1

Vytvoríte dvojice a vyrobíte zariadenie akékoľvek okrem spektrometra, ktoré súvisí s aspoň jednou témou, ktorú sme doteraz preberali (po Absorbciu svetla). V prípade, že žiak alebo dvojica nechcú prezentovať pred spolužiakmi, natočia sa pri pokuse tak, aby bolo rozoznateľné kto pokus robí. Na emailovú adresu mi pošlite link videa, alebo celé video. Prezentácia projektov sa odovzdáva v elektronickej forme najlepšie power point. Stačí jedna prezentácia za dvojicu, alebo video ako je spomenuté vyššie. Je dôležité overiť si či učiteľka projekt dostala.

Vo videu bude: popis toho ako zariadenie funguje a čo dokazuje a natočená jeho funkčnosť + titulky v ktorých budú mená a priezviská dvojice, Základná škola, Záhorácka 95, Malacky + názov projektu.

V Power pointe: popis toho ako zariadenie funguje a čo dokazuje. Prakticky si ukážeme na hodine jeho funkčnosť. To znamená, že si zariadenie prinesiete na vyučovanie.

V projekte či už vo videu alebo pri prezentacii vysvetlíte všetky javy, ktoré sa vyskytujú vo vašom projekte.

Odovzdávanie projektov bude podľa harmonogramu na www.fyz.sk teda na ďalšej vyučovacej hodine. Ak budete chýbať prosím natočte video a pošlite mi ho.