Súťaže v školskom roku 2017/2018

Milí kolegovia,

v školskom roku 2017/2018 sa uskutočňujú tieto súťaže, ktoré som našla:

1. Fyzikálna olympiáda: november – máj v kategóriách D,C,B,A. (viac informácií na www.iuventa.sk)

2. Čo vieš o hviezdach -súťaž pre zanietených astronómov, viac informácií.

3. Fyzikálny korešpodenčný seminár – súťaž pre fyzikálnych „samotárov“.

4. Vyhodnotenie súťaže Vesmír očami detí

5. Fyzikálny korešpondenčný seminár

6. Turnaj mladých fyzikov