Pracujeme s hustotou 6. ročník (2017)

V 6. ročníku sme pripravili sériu experimentov zameraných na zistenie hustoty telesa ako aj na objem vytlačenej kvapaliny. Naučili sme sa pracovať s digitálnymi váhami a odmerným valcom. Viac si môžete pozrieť tu.