ôsmaci v akcii

Žiaci v našej škole používajú technológie, ale aj svoje ruky, hlavu a tvorivosť. Na hodine fyziky vytvárali nové učebné pomôcky a pomocou technológií pripravovali postup ako danú pomôcku vytvoriť. Veď pozrite sa na obrázky.

Fotografie