Náboj

Čo takto to skúsiť?

 

Súťaž


Náboj Junior je súťaž pre štvorčlenné tímy žiakov druhého stupňa základnej školy. Celá súťaž trvá 120 minút, počas ktorých sa tímy snažia vyriešiť čo najviac úloh.

V náboji nejde o bezhlavú aplikáciu už nadobudnutých vedomostí. Úlohy vyžadujú istú dávku invencie a dôvtipu.

Nájdu sa 4 ľudia do tímu? Pozor termín prihlášky je 9.11.2015 ČO VY NA TO?

http://junior.naboj.org/index.php

Ja by som vedela koho poslať 🙂