Medzinárodné stretnutie pre učiteľov v CERNe

Milí učitelia,

v roku 2019 som sa zúčastnila programu, ktorý pripravuje CERN pre učiteľov. Je zameraný na fyziku, chémiu, informatiku, ale určite nie je problém ak sa prihlásite na tento program aj s iným zameraním. Z tejto aktivity si prinesiete nezabudnuteľné zážitky, nové priateľstvá, inofrmácie ale mnoho motivačných aktivít, ktoré môžete použiť pri príprave vašich hodín v škole.

Viac informácií