7. ročník

P. č. Téma 7. A 7. B 7. C Pozn.
1 Pravidlá bezpečného správania sa na hodinách fyziky.  6.9.2016

13.9.2016

6.9.2016

13.9.2016

 9.9.2016

16.9.2016

2 Meranie teploty
Meranie času
 20.9.2016

27.9.2016

4.10.2016

 20.9.2016

27.9.2016

4.10.2016

 23.9.2016

30.9.2016

3 Vyparovanie

Var

4 Tlak vzduchu a var
5 Overovanie vedomostí
6 Kondenzácia, ako vzniká dážď
7 Modelovanie dažďa
8 Tuhnutie, Topenie

Zadanie projektu BAROMETER

9 Overovanie vedomostí
10 Projekt č. 1: Barometer ODOVZDANIE PROJEKTOV
11 Overovanie vedomostí
12 Predstavy o teple
13 Spôsoby šírenia tepla
14 Výmena tepla medzi horúcou a studenou vodou
15 Výmena tepla medzi kovom a horúcou vodou
16 Ako meriame teplo
17 Merná tepelná kapacita

zadanie projektu Dokázať šírenie tepla v experimente

18 Teplo a premeny skupenstva látok
19 Projekt: dokázať šírenie tepla v experimente ODOVZDANIE PROJEKTOV
20 Čo sme sa naučili
21 Overovanie vedomostí
22 Tepelný motor a spaľovací stroj
23 Spaľovacie motory
24 Zadanie projektu:
Triedenie odpadov
26 Triedenie odpadov
27 Triedenie odpadov
28 Triedenie odpadov
29  Opakovanie
30 Opakovanie
31 Opakovanie
32 Opakovanie
33 Opakovanie