Exkurzie a projekty

Školský rok 52015/2016

Video

Školský rok 2014/2015

 

 

 

Žiaci 9. a 6. ročníka sa zúčastnili dňa 29.4.2015 exkurzie v Astronomickom a geofyzikálnom observatóriu UK v Modre. Túto exkurziu naša škola vyhrala v časopise Quark. Venovali sa nám astronómovia pôsobiaci priamo ako vedeckí pracovníci na observatóriu. Dozvedeli sme sa, že aj na Slovensko padnú meteority, že slovenskí astronómovia vyvinuli pozorovacie zariadenie AMOS, ktoré je inštalované v observatóriách v SR ale aj vo svete. Žiaci mohli vidieť ďalekohľad, ktorým sa pozoruje nočná obloha, zariadenia na zachytávanie radarového signálu padajúceho meteoridu ako aj zariadenia súvisiace s pozorovaním počasia. Neoddeliteľnou súčasťou bola aj prechádzka v Malých Karpatoch, nakoľko observatória sú vybudované na kopcoch, z ktorých je dobrý výhľad na oblohu. Foto tu : http://zs4malacky.edupage.org/album/?#gallery/418

 

video z projektov a práce na hodine žiakov 6. ročníka

 

V školskom roku 2013/2014 sme zo žiakmi 6 – 9 ročníka  ZŠ Záhorácka, Malacky boli na následovných exkurziách:

6. ročník – ČOV Malacky

7. ročník – A.S.A. Slovensko Zohor

8. a 9. ročník – VVP Kuchyňa