Exkurcia pre 9. ročník

Dňa 28.10.2015 sa uskutoční exkurzia do Vojenského výcvikového priestoru Kuchyňa. Táto exkurzia bude zameraná na aerodynamiku, rýchlosť a iné aspekty. Prosím aby žiaci, ktorí ešte nepriniesli  2,20 eura na cestovné, aby tak urobili najneskôr do 2.10.2015. Počet miest je obmedzení. Ak žiaci 9. ročníka nenaplnia kapacitu autobusu, bude doplnený žiakmi 8. ročníka.