Archív kategorií: Exkurzie a projekty

Výsledky celoslovenskej súťaže Vedecký obrázkový vtip 2015

Aj tento rok sme sa zapojili do celoslovenskej súťaže VEDECKÝ OBRÁZKOVÝ VTIP, organizovanej Scholou Ludus, kde sme zaslali 4 vtipy našich žiakov. Týmto ďakujem všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili.

V tomto roku  žiaci našej školy obsadili následovné pozície:

3. miesto odbornej poroty získali so svojim vtipom:

Sabína Prosňáková a Nina Ivanová z triedy 9.B

3miesto2015 Ivanova

 

9. miesto odbornej pororty získala so svojim vtipom:

Ema Kraščeničová z triedy 9. B

9miesto2015 Krascenicova

GRATULUJEM.

Projekt pre 6. ročník

Do nasledovnej hodiny fyziky vytvoriť akékoľvek bezpečné
zariadenie, kde môžeme prezentovať aspoň jednu vlastnosť
kvapalín alebo plynov. Doma si zariadenie pripraviť tak, aby
sa v škole dalo použiť.
Na A4 tvrdý papier napísať aké vlastnosti a ako sa využívajú
v danom zariadení. Toto zariadenie schematicky nakresliť.

Zadanie projektu č. 1 pre 8. ročník

Projekt č. 1

Vytvoríte dvojice a vyrobíte zariadenie akékoľvek okrem spektrometra, ktoré súvisí s aspoň jednou témou, ktorú sme doteraz preberali (po Absorbciu svetla). V prípade, že žiak alebo dvojica nechcú prezentovať pred spolužiakmi, natočia sa pri pokuse tak, aby bolo rozoznateľné kto pokus robí. Na emailovú adresu mi pošlite link videa, alebo celé video. Prezentácia projektov sa odovzdáva v elektronickej forme najlepšie power point. Stačí jedna prezentácia za dvojicu, alebo video ako je spomenuté vyššie. Je dôležité overiť si či učiteľka projekt dostala.

Vo videu bude: popis toho ako zariadenie funguje a čo dokazuje a natočená jeho funkčnosť + titulky v ktorých budú mená a priezviská dvojice, Základná škola, Záhorácka 95, Malacky + názov projektu.

V Power pointe: popis toho ako zariadenie funguje a čo dokazuje. Prakticky si ukážeme na hodine jeho funkčnosť. To znamená, že si zariadenie prinesiete na vyučovanie.

V projekte či už vo videu alebo pri prezentacii vysvetlíte všetky javy, ktoré sa vyskytujú vo vašom projekte.

Odovzdávanie projektov bude podľa harmonogramu na www.fyz.sk teda na ďalšej vyučovacej hodine. Ak budete chýbať prosím natočte video a pošlite mi ho.

 

Exkurcia pre 9. ročník

Dňa 28.10.2015 sa uskutoční exkurzia do Vojenského výcvikového priestoru Kuchyňa. Táto exkurzia bude zameraná na aerodynamiku, rýchlosť a iné aspekty. Prosím aby žiaci, ktorí ešte nepriniesli  2,20 eura na cestovné, aby tak urobili najneskôr do 2.10.2015. Počet miest je obmedzení. Ak žiaci 9. ročníka nenaplnia kapacitu autobusu, bude doplnený žiakmi 8. ročníka.

Vedecký obrázkový vtip 2015

Do súťaže sa možno zapojiť:
1. autorsky – zaslaním obrázkového vtipu, alebo vtipného komiksu priťažujúceho prírodné – fyzikálne, chemické, biologické procesy, závislosti, zákonitosti, ich technologické aplikácie, poznávacie postupy a pod., v tomto ročníku zvlášť na tému „EXPERIMENT – o vedeckých experimentoch a experimentovaní vo vede, vzdelávaní a v živote“  – odovzdať prosím do 21.9.2015
2. hlasovaním v laickom on-line hodnotení súťažných vtipov od 15. do 21.10.2015

Úplné znenie pravidiel súťaže nájdete v prílohe, alebo na www.scholaludus.sk. Prihlasovať budeme spoločne za našu školu. Teším sa na krásne diela 🙂 a dúfam, že sa umiestnime aspoň tak, ako v ročníku 2014.

Súťaž SCHOLA LUDUS: Vedecký obrázkový vtip je v tomto roku organizovaná v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti a je zaradená medzi podujatia organizátorov Týždňa vedy v SR – www.tyzdenvedy.sk

Prajeme Vám veľa zábavy pri poznávaní vedy.

 

OV-A4