Astronomická súťaž

Milí žiaci,

máte možnosť sa zapojiť do súťaže v celoslovenskom merítku. Som tu pre Vás, nakoľko astronómia je moje hobby. Pomôžem môžeme vytvoriť skupinu, ktorá bude spolupracovať a riešiť spoločne úlohy, ktoré sú zadané.

Prosím, kontaktujte ma tí, ktorí máte záujem do súťaže ísť.

Viac informácií nájdete tu http://www.tromf.sk/sutaz